In June Universal will release a Kayak box entitled ‘Journey Through Time’. Included are all sixteen studio albums that have been released so far, plus two bonus CD’s and even a special wallet for the new album ‘Seventeen’, to be released in October. No less than 21 CD’s with corresponding original artwork, labels and vinyl look.

​The box will be released in a limited edition. All albums that were issued as vinyl LP’s will be remastered from the original studio mastertapes.​

​In juni verschijnt bij Universal een Kayak oeuvre box onder de titel ‘Journey Through Time’!. De box omvat alle zestien studio albums die tot nu toe zijn verschenen, plus twee bonus CD’s en zelfs een speciale plek voor het nieuwe album ‘Seventeen’ dat in oktober verschijnt. Niet minder dan 21 CD’s met bijbehorende originele artwork, labels en vinyl look.

​De box zal worden uitgebracht in een gelimiteerde oplage. Alle op vinyl LP’s uitgebrachte albums worden geremasterd vanaf de originele studio mastertapes.